Περιγραφή
ΠεριγραφήΣυσκευασία
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G NO 5 Χ 1/4ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G NO 5 Χ 5/16ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G NO 5 Χ 3/8ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G NO 5 Χ 1/2ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G NO 5 Χ 5/8ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G NO 5 Χ 3/4ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G ΝΟ 8 X 5/16ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G ΝΟ 8 X 3/8ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G ΝΟ 8 X 1/2ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G ΝΟ 8 X 5/8ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G ΝΟ 8 X 3/4ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G ΝΟ 8 X 1ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G ΝΟ 10 Χ 3/8ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G ΝΟ 10 Χ 1/2ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G ΝΟ 10 Χ 5/8ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G ΝΟ 10 Χ 3/4ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G ΝΟ 10 Χ 7/8ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G ΝΟ 10 Χ 1ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G ΝΟ 10 Χ 1 1/4ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G ΝΟ 10 Χ 1 1/2ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G Ν 10 Χ 1 3/4ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G ΝΟ 10 Χ 2ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 1/4 Χ 3/8ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 1/4 Χ 1/2ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 1/4 Χ 5/8ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 1/4 Χ 3/4ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 1/4 Χ 1ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 1/4 Χ 1 1/4ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 1/4 Χ 1 1/2ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 1/4 Χ 1 3/4ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 1/4 Χ 2ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 1/4 Χ 2 1/4ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 1/4 Χ 2 1/2ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 1/4 Χ 2 3/4ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 1/4 Χ 3ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 1/4 Χ 3 1/4ΤΕΜ 10
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 1/4 Χ 3 1/2ΤΕΜ 10
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 1/4 Χ 4ΤΕΜ 10
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 1/4 Χ 4 1/2ΤΕΜ 10
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 1/4 Χ 5ΤΕΜ 10
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 1/4 Χ 6ΤΕΜ 10
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 5/16 Χ 3/8ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 5/16 Χ 1/2ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 5/16 Χ 5/8ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 5/16 Χ 3/4ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 5/16 Χ 1ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 5/16 Χ 1 1/4ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 5/16 Χ 1 1/2ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 5/16 Χ 1 3/4ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 5/16 Χ 2ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 5/16 Χ 2 1/4ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 5/16 Χ 2 1/2ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 5/16 Χ 3ΤΕΜ 25
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 5/16 Χ 3 1/4ΤΕΜ 25
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 5/16 Χ 3 1/2ΤΕΜ 25
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 5/16 Χ 4ΤΕΜ 10
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 5/16 Χ 4 1/2ΤΕΜ 10
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 5/16 Χ 5ΤΕΜ 10
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 5/16 Χ 6ΤΕΜ 10
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 3/8 Χ 3/8ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 3/8 Χ 1/2ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 3/8 Χ 5/8ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 3/8 Χ 3/4ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 3/8 Χ 1ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 3/8 Χ 1 1/4ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 3/8 Χ 1 1/2ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 3/8 Χ 1 3/4ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 3/8 Χ 2ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 3/8 Χ 2 1/4ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 3/8 Χ 2 1/2ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 3/8 Χ 2 3/4ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 3/8 Χ 3ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 3/8 Χ 3 1/4ΤΕΜ 10
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 3/8 Χ 3 1/2ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 3/8 Χ 4ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 3/8 Χ 4 1/2ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 3/8 Χ 5ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 3/8 Χ 5 1/2ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 3/8 Χ 6ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 7/16 Χ 5/8ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 7/16 Χ 3/4ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 7/16 Χ 1ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 7/16 Χ 1 1/4ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 7/16 Χ 1 1/2ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 7/16 Χ 1 3/4ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 7/16 Χ 2ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 7/16 Χ 2 1/2ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 7/16 Χ 3ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 7/16 Χ 3 1/2ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 7/16 Χ 4ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 7/16 Χ 4 1/2ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 7/16 Χ 5ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 1/2-13 Χ 3/4**ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 1/2-13 Χ 1**ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 1/2-13 Χ 1 1/4**ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 1/2-13 Χ 1 1/2**ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 1/2-13 Χ 1 3/4**ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 1/2-13 Χ 2**ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 1/2-13 Χ 2 1/4**ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 1/2-13 Χ 2 1/2**ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 1/2-13 Χ 2 3/4**ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 1/2-13 Χ 3**ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 1/2-13 Χ 3 1/4**ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 1/2-13 Χ 3 1/2**ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 1/2-13 Χ 4**ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 1/2-13 Χ 4 1/2**ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 1/2-13 Χ 5**ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 1/2-13 Χ 5 1/2**ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 1/2-13 X 6**ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 1/2-13 Χ 8’**ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 1/2-13 Χ 10**ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 5/8 Χ 3/4ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 5/8 Χ 1ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 5/8 Χ 1 1/4ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 5/8 Χ 1 1/2ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 5/8 Χ 1 3/4ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 5/8 Χ 2ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 5/8 Χ 2 1/4ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 5/8 Χ 2 1/2ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 5/8 Χ 2 3/4ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 5/8 Χ 3ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 5/8 Χ 3 1/4ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 5/8 Χ 3 1/2ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 5/8 Χ 4ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 5/8 Χ 4 1/2ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 5/8 Χ 5ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 5/8 Χ 5 1/2ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 5/8 Χ 6ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 5/8 Χ 6 1/2ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 5/8 X 7ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 5/8 Χ 8ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 5/8 X 10″ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 3/4 Χ 1 1/4ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 3/4 Χ 1 1/2ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 3/4 Χ 1 3/4ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 3/4 Χ 2ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 3/4 Χ 2 1/4ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 3/4 Χ 2 1/2ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 3/4 Χ 2 3/4ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 3/4 Χ 3ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 3/4 Χ 3 1/4ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 3/4 Χ 3 1/2ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 3/4 Χ 4ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 3/4 Χ 4 1/2ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 3/4 Χ 5ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 3/4 Χ 5 1/2ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 3/4 Χ 6ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 3/4 X 6 1/2ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 3/4 X 7ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 3/4 X 8″ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 3/4 X 10″ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 3/4 X 12″ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 7/8 Χ 1 1/2ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 7/8 Χ 2ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 7/8 Χ 2 1/2ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 7/8 Χ 3ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 7/8 Χ 3 1/2ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 7/8 Χ 4ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 7/8 Χ 4 1/2ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 7/8 Χ 5ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 7/8 Χ 5 1/2ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 7/8 Χ 6ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 7/8 X 7ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 1 Χ 1 1/2ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 1 Χ 2ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 1 Χ 2 1/2ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 1 Χ 3ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 1 Χ 3 1/2ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 1 Χ 4ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 1 Χ 4 1/2ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 1 Χ 5ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 1 Χ 5 1/2ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 1 Χ 6ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΚΕΦΑΛΙ UNC 8 G 1 1/4 Χ 3ΤΕΜ