Χάλυβας 12.9

Περιγραφή
ΠεριγραφήΣυσκευασία
ΑΛΛΕΝ ISO 7379 12.9 Μ 5 Χ 16-6 h8ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ISO 7379 12.9 M 5 X 20-6h8ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ISO 7379 12.9 Μ 5 Χ 25-6 h8ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ISO 7379 12.9 Μ 5 Χ30-6 h8ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ISO 7379 12.9 M 6 X16-8 h8ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ISO 7379 12.9 M 6 X 20-8 h8ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ISO 7379 12.9 M 6 X30-8 h8ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ISO 7379 12.9 M 6 X40-8 h8ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ISO 7379 12.9 M 6 X50-8 h8ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ISO 7379 12.9 M 8 X 16-10 h8ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ISO 7379 12.9 M 8 X20-10 h8ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ISO 7379 12.9 M 8 X30-10 h8ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ISO 7379 12.9 M 8 X40-10 h8ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ISO 7379 12.9 M 8 X50-10 h8ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ISO 7379 12.9 M 8 X60-10 h8ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ISO 7379 12.9 M 10 X25-12h8ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ISO 7379 12.9 M 10 X30-12h8ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ISO 7379 12.9 M 10 X40-12h8ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ISO 7379 12.9 M 10 X50-12h8ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ISO 7379 12.9 M 10 X60-12h8ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ISO 7379 12.9 M 10 X70-12h8ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ISO 7379 12.9 M 10 X80-12h8ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ISO 7379 12.9 M 12 X40-16h8ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ISO 7379 12.9 M 12 X50-16h8ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ISO 7379 12.9 Μ 16 Χ40-20h8ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ISO 7379 12.9 Μ 16 Χ50-20 h8ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ISO 7379 12.9 M 16 X60-20h8ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ISO 7379 12.9 Μ 20 Χ 100ΤΕΜ