Περιγραφή
ΠεριγραφήΣυσκευασία
ΑΛΛΕΝ ΑΚΕΦ.DIN 913 M.F 6-0.75 Χ 6ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΑΚΕΦ.DIN 913 M.F 6-0.75 Χ 8ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΑΚΕΦ.DIN 913 M.F 8-1.0 Χ 8ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΑΚΕΦ.DIN 913 M.F 8-1.0 Χ 10ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΑΚΕΦ.DIN 913 M.F 8-1.0 Χ 16ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΑΚΕΦ.DIN 913 M.F 8-1.0 Χ 20ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΑΚΕΦ.DIN 913 M.F 10-1.0 Χ 10ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΑΚΕΦ.DIN 913 M.F 10-1.25 Χ 10ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΑΚΕΦ.DIN 913 M.F 10-1.0 Χ 16ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΑΚΕΦ.DIN 913 M.F 10-1.25 Χ 16ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΑΚΕΦ.DIN 913 M.F 10-1.0 Χ 20ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΑΚΕΦ.DIN 913 M.F 10-1.25 Χ 20ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΑΚΕΦ.DIN 913 M.F 12-1.25 Χ 12ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΑΚΕΦ.DIN 913 M.F 12-1.5 Χ 12ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΑΚΕΦ.DIN 913 M.F 12-1.25 Χ 16ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΑΚΕΦ.DIN 913 M.F 12-1.5 Χ 16ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΑΚΕΦ.DIN 913 M.F 12-1.25 Χ 20ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΑΚΕΦ.DIN 913 M.F 12-1.5 Χ 20ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΑΚΕΦ.DIN 913 M.F 14-1.5 Χ 16ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΑΚΕΦ.DIN 913 M.F 14-1.5 Χ 20ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΑΚΕΦ.DIN 913 M.F 16-1.5 Χ 16ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΑΚΕΦ.DIN 913 M.F 16-1.5 Χ 20ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΑΚΕΦ.DIN 913 M.F 18-1.5 Χ 20ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΑΚΕΦ.DIN 913 M.F 20-1.5 Χ 20ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΑΚΕΦ.DIN 913 M.F 20-1.5 Χ 25ΤΕΜ