Περιγραφή
ΠεριγραφήΣυσκευασία
ΤΑΠΕΣ ΕΞΑΓ DIN 910 ZN 10 Χ 1.0ΤΕΜ
ΤΑΠΕΣ ΕΞΑΓ DIN 910 ZN 12 Χ 1.5ΤΕΜ
ΤΑΠΕΣ ΕΞΑΓ DIN 910 ZN 14 Χ 1.5ΤΕΜ
ΤΑΠΕΣ ΕΞΑΓ DIN 910 ZN 16 Χ 1.5ΤΕΜ
ΤΑΠΕΣ ΕΞΑΓ DIN 910 ZN 18 Χ 1.5ΤΕΜ
ΤΑΠΕΣ ΕΞΑΓ DIN 910 ZN 20 Χ 1.5ΤΕΜ
ΤΑΠΕΣ ΕΞΑΓ DIN 910 ZN 22 Χ 1.5ΤΕΜ
ΤΑΠΕΣ ΕΞΑΓ DIN 910 ZN 24 Χ 1.5ΤΕΜ
ΤΑΠΕΣ ΕΞΑΓ DIN 910 ZN 26 X 1.5ΤΕΜ
ΤΑΠΕΣ ΕΞΑΓ DIN 910 ZN 27 Χ 2.0ΤΕΜ
ΤΑΠΕΣ ΕΞΑΓ DIN 910 ZN 30 X 1.5ΤΕΜ
ΤΑΠΕΣ ΕΞΑΓ DIN 910 ZN 30 Χ 2.0ΤΕΜ
ΤΑΠΕΣ ΕΞΑΓ DIN 910 ZN 33 Χ 2.0ΤΕΜ
ΤΑΠΕΣ ΕΞΑΓ DIN 910 ZN 36 X 1.5ΤΕΜ
ΤΑΠΕΣ ΕΞΑΓ DIN 910 ZN 36 Χ 2.0ΤΕΜ
ΤΑΠΕΣ ΕΞΑΓ DIN 910 ZN 38 X 1.5ΤΕΜ
ΤΑΠΕΣ ΕΞΑΓ DIN 910 ZN 42 Χ 1.5ΤΕΜ
ΤΑΠΕΣ ΕΞΑΓ DIN 910 ZN 45 X 1.5ΤΕΜ
ΤΑΠΕΣ ΕΞΑΓ DIN 910 ZN 45 X 2.0ΤΕΜ
ΤΑΠΕΣ ΕΞΑΓ DIN 910 ZN 48 X 1.5ΤΕΜ
ΤΑΠΕΣ ΕΞΑΓ DIN 910 ZN 48 X 2.0ΤΕΜ
ΤΑΠΕΣ ΕΞΑΓ DIN 910 ZN 52 X 1.5ΤΕΜ
ΤΑΠΕΣ ΕΞΑΓ DIN 910 ZN 56 X 2.ΤΕΜ