Περιγραφή
ΠεριγραφήΣυσκευασία
ΠΕΡΙΚ.ΣΤΡ.ΑΣΦΑΛ GUK 10 Χ 0.75 0MΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ.ΣΤΡ.ΑΣΦΑΛ GUK 12 Χ 1 1/ΜΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ.ΣΤΡ.ΑΣΦΑΛ GUK 15 Χ 1 2/ΜΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ.ΣΤΡ.ΑΣΦΑΛ GUK 17 Χ 1 3/ΜΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ.ΣΤΡ.ΑΣΦΑΛ GUK 20 Χ 1 4/ΜΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ.ΣΤΡ.ΑΣΦΑΛ GUK 25 Χ 1.5 5/ΜΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ.ΣΤΡ.ΑΣΦΑΛ GUK 30 Χ 1.5 6/ΜΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ.ΣΤΡ.ΑΣΦΑΛ GUK 35 Χ 1.5 7/ΜΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ.ΣΤΡ.ΑΣΦΑΛ GUK 40 Χ 1.5 8/ΜΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ.ΣΤΡ.ΑΣΦΑΛ GUK 45 Χ 1.5 9/Μ H12.3ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ.ΣΤΡ.ΑΣΦΑΛ GUK 50 Χ 1.5 10/ΜΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ.ΣΤΡ.ΑΣΦΑΛ GUK 55 Χ 2 11/ΜΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ.ΣΤΡ.ΑΣΦΑΛ GUK 60 Χ 2 12/ΜΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ.ΣΤΡ.ΑΣΦΑΛ GUK 65 Χ 2 13MΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ.ΣΤΡ.ΑΣΦΑΛ GUK 70 Χ 2 14MΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ.ΣΤΡ.ΑΣΦΑΛ GUK 75 Χ 2 15MΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ.ΣΤΡ.ΑΣΦΑΛ GUK 80 Χ 2 16MΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ.ΣΤΡ.ΑΣΦΑΛ GUK 85 Χ 2 17MΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ.ΣΤΡ.ΑΣΦΑΛ GUK 90 Χ 2 18MΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ.ΣΤΡ.ΑΣΦΑΛ GUK 95 Χ 2 19MΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ.ΣΤΡ.ΑΣΦΑΛ GUK 100 Χ 2 20MΤΕΜ