Ελατηριωτός Χάλυβας

Περιγραφή
ΠεριγραφήΣυσκευασία
ΠΕΡΙΚ ΕΓΚΛΟΒ ΚΥΛΙΝΔΡ 03100 765-Μ4ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΕΓΚΛΟΒ ΚΥΛΙΝΔΡ 03100 773-Μ5ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΕΓΚΛΟΒ ΚΥΛΙΝΔΡ 03100 781-Μ6ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΕΓΚΛΟΒ ΚΥΛΙΝΔΡ 03100 Μ8ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ