Περιγραφή
ΠεριγραφήΣυσκευασία
ΠΕΡΙΚ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ DIN 1804 12-1.5ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ DIN 1804 16-1.5ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ DIN 1804 20-1.5ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ DIN 1804 22-1.5ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ DIN 1804 24-1.5ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ DIN 1804 26-1.5ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ DIN 1804 28-1.5ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ DIN 1804 30-1.5ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ DIN 1804 32-1.5ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ DIN 1804 34-1.5ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ DIN 1804 35-1.5ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ DIN 1804 36-1.5ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ DIN 1804 38-1.5ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ DIN 1804 40-1.5ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ DIN 1804 42-1.5ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ DIN 1804 45-1.5ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ DIN 1804 48-1.5ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ DIN 1804 50-1.5ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ DIN 1804 52-1.5ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ DIN 1804 55-1.5ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ DIN 1804 58-1.5ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ DIN 1804 60-1.5ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ DIN 1804 62-1.5ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ DIN 1804 65-1.5ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ DIN 1804 68-1.5ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ DIN 1804 70-1.5ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ DIN 1804 72-1.5ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ DIN 1804 75-1.5ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ DIN 1804 80-2.0ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ DIN 1804 85-2.0ΤΕΜ