Πίροι Παράλληλοι DIN 6325 Χάλυβας Με Σκλήρυνση

Κωδικός προϊόντος: 1070 Κατηγορία:
Περιγραφή
ΠεριγραφήΣυσκευασία
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 1,5Χ8ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 1,5Χ10ΚΟΥΤΙ 10 TEM
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 1,5Χ14ΚΟΥΤΙ 10 TEM
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 1,5Χ20ΚΟΥΤΙ 10 TEM
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 2 Χ 6ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 2 Χ 8ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 2 Χ 10ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 2 Χ 16ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 2 Χ 20ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 2,5 X 6ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 2,5 X 10ΚΟΥΤΙ 10 TEM
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 2,5 X 16ΚΟΥΤΙ 10 TEM
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 3 Χ 8ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 3 Χ 10ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 3 Χ 16ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 3 X 18ΚΟΥΤΙ 10 TEM
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 3 Χ 20ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 3 X 26ΚΟΥΤΙ 10 TEM
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 3 Χ 30ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 3 Χ 32ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 3 Χ 40ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 4 X 8ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 4 Χ 10ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 4 Χ 16ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 4 Χ 20ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 4 Χ 26ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 4 Χ 30ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 4 Χ 36ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 4 Χ 40ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 4 Χ 50ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 5 X 10ΚΟΥΤΙ 10 TEM
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 5 Χ 12ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 5 Χ 16ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 5 Χ 20ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 5 Χ 26ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 5 Χ 30ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 5 Χ 35ΚΟΥΤΙ 10 TEM
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 5 Χ 40ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 5 Χ 50ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 5 Χ 60ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 6 Χ 12ΚΟΥΤΙ 10 TEM
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 6 X 16ΚΟΥΤΙ 10 TEM
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 6 Χ 18ΚΟΥΤΙ 10 TEM
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 6 Χ 20ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 6 X 26ΚΟΥΤΙ 10 TEM
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 6 Χ 30ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 6 Χ 36ΚΟΥΤΙ 10 TEM
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 6 Χ 40ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 6 Χ 50ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 6 Χ 60ΤΕΜ
ΠεριγραφήΣυσκευασία
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 6 Χ 70ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 6 Χ 80ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 8 X 16ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 8 X 20ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 8 X 26ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 8 Χ 30ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 8 Χ 32ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 8 Χ 36ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 8 Χ 40ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 8 Χ 50ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 8 Χ 60ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 8 X 70ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 8 Χ 80ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 10 Χ 40ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 10 Χ 50ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 10 Χ 60ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 10 Χ 70ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 10 Χ 80ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 12 Χ 50ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 12 Χ 60ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 12 Χ 70ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 12 Χ 80ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 12 Χ 100ΤΕΜ