Περιγραφή
ΠεριγραφήΣυσκευασία
ΑΛΛΕΝ ΦΡΕΖΑΤΕΣ UNF 1/4 Χ 3/4ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΦΡΕΖΑΤΕΣ UNF 1/4 Χ 1ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΦΡΕΖΑΤΕΣ UNF 5/16 Χ 3/4ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΦΡΕΖΑΤΕΣ UNF 5/16 Χ 1ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΦΡΕΖΑΤΕΣ UNF 5/16 Χ 1 1/2ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΦΡΕΖΑΤΕΣ UNF 3/8 Χ 3/4ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΦΡΕΖΑΤΕΣ UNF 3/8 Χ 1ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΦΡΕΖΑΤΕΣ UNF 3/8 Χ 1 1/4ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΦΡΕΖΑΤΕΣ UNF 3/8 Χ 1 1/2ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΦΡΕΖΑΤΕΣ UNF 3/8 Χ 1 3/4ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΦΡΕΖΑΤΕΣ UNF 3/8 Χ 2ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΦΡΕΖΑΤΕΣ UNF 1/2 Χ 1ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΦΡΕΖΑΤΕΣ UNF 1/2 Χ 1 1/2ΤΕΜ
ΑΛΛΕΝ ΦΡΕΖΑΤΕΣ UNF 1/2 Χ 2ΤΕΜ